logo-buyshaven-blauw 3

Corona-maatregelen / Corona-Massnahme UPDATE

Geplaatst op 17-03-2020  -  Categorie: Algemeen
Als Vereeniging varen wij op de adviezen en maatregelen van de Nederlandse Rijksoverheid met betrekking tot het coronavirus. Op maandag 23 maart is een aangescherpt pakket maatregelen gegeven door de Rijksoverheid. Eén van die maatregelen is het voorkomen van groepsvorming: “Dit betekent dat er op deze plaats geen groepsvorming mag plaatsvinden met meer dan 3 personen.Van verboden groepsvorming is sprake als drie of meer mensen niet de 1,5 meter afstand in acht nemen en die geen huishouden vormen.”

Ook de Koninklijke zal in haar havens de maatregelen moeten aanscherpen om boetes en/of een algehele sluiting te voorkomen.
Wij zijn van mening dat ligplaatshouders nog steeds op hun eigen schip mogen zijn. Echter, het is de eigen verantwoordelijkheid van de ligplaatshouders om te beoordelen of men wel of niet naar de haven komt (om gebruik te maken van uw eigen schip). De Koninklijke vloot - alle schepen en ergometers in eigendom van of in bruikleen aan de Vereeniging - zijn níet te gebruiken. 

Voor het bezoeken van de haven zal gelden:
  • Heeft u klachten als kuchen, hoesten en/of verkouden bent of koorts hebt: blijf thuis.
  • Het havenkantoor is gesloten, de havenmeester is per telefoon of e-mail bereikbaar gedurende werktijd. 
  • Indien u elkaar tegenkomt op de haven dan de gewenste adviezen in acht nemen: hou afstand tot elkaar (minimaal 1,5 meter) en géén hand geven.
  • Houdt u aan het voorkomen van groepsvorming: niet meer dan 3 personen bij elkaar.
  • De dames- en herenkleedkamers (wc en douche) blijven open; controleer voordat u naar binnen gaat hoeveel personen er binnen zijn (even roepen): tot maximaal drie personen kunnen in een kleedkamer zijn. 
  • Heeft u eigen faciliteiten aan boord dan de kleedkamer vermijden.

Wij gaan er vanuit dat alle ligplaatshouders, die de haven bezoeken, de verantwoordelijkheid nemen deze maatregelen strikt te volgen om een algehele sluiting te voorkomen. Help elkaar en wijs elkaar vriendelijk op de te nemen maatregelen. Zo kunnen we allemaal genieten om het schip vaarklaar te maken voor al die heerlijke zonnige dagen waar we zo naar uitkijken.

Met vriendelijke groet,
namens het Bestuur,
Michiel van Dis, voorzitter

KNZ&RV Buyshaven
Chris Verberne en Erik Scholten
Mobiel 06 3013 6854