logo-buyshaven-blauw 3

Aanvraagformulier ligplaats Buyshaven

Verzoekt een ligplaats in de Buyshaven te Enkhuizen voor zijn/haar jacht:

Het is niet toegestaan een ligplaats te gebruiken voor commerciële doeleindern, aan een derde onder te verhuren of in bruikleen te geven (Havenreglement Huur en Verhuur artikel 5)