logo-buyshaven-blauw 3
buyshaven-vlaggenmast

HAVENREGLEMENT BUYSHAVEN

De regels voor het gebruik van de haven zijn vastgelegd in het havenreglement Buyshaven. 

Naast de regels zoals vastgelegd in het havenreglement kent de Buyshaven één algemene regel:

Hou rekening met elkaar; gun iedereen rust, ruimte & plezier!

 

Havenreglement Buyshaven